دکتر رکن الدین موسوی آزاد

اعصاب و روان

متخصص اعصاب و روان

نظام پزشکی:۳۲۵۵۱

  • ساعت کاری:
  • تلفن: ۳۲۳۳۵۸۸۷ ۳۲۳۲۶۱۹۳
  • موبایل:
  • آدرس: رشت - چهار راه پورسینا ،روبروی ثبت احوال ،ساختمان اطباٍ

این پزشک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:


ارسال نظرات

سایر پزشکان