دکتر عذرا حداد ناطقی          
دکتر عذرا حداد ناطقی
جراح و متخصص چشم
گرگان